Ryby

Pstrąg tusza 100g

Dorsz filet 100g

Miruna filet 100g

8 zł

8 zł

8 zł

Pstrąg tusza 100g

8 zł

Dorsz filet 100g

8 zł

Miruna filet 100g

8 zł